Thursday, July 14, 2016

Cách Nhân nhẩm Một số thập phân Với 10; 100; 1000 | Bài giảng Toán 5 Tiế...Luyện tập Cộng Trừ Hai số Thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 54Cách Trừ hai số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 52


     

Wednesday, July 13, 2016

Tổng nhiều số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 50Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,01 | Bài giảng Toán 5 Tiết 59Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46
Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập cách chuyển đổi đơn vị Độ dài Khối lượng Diện tích | Bài giảng...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger