Tuesday, August 31, 2010

Dis 5 : English Kiddies

Dis 5 : English Kiddies 
Disc 5

Dis 4 : English Kiddies

Dis 4 : English Kiddies
Disc 4

Dis : English Kiddies

Dis : English Kiddies
Disc 3

Bộ đĩa học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bộ đĩa học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bộ chương trình học tiếng anh cho trẻ em gồm 8 tập, cung cấp cho các em lượng kiến thức tương đương với trình độ A. Nội dung chương trình được biên soạn dựa trên các giáo trình phổ biến : Let’s go!, Tiny Talk và Up and Away .

Giao an mon toan Tu lop 1 den lop 12

Wednesday, August 25, 2010

Bo giao an lop 1 moi nhat - The leson Plans For Teacher Grade 1st

Moi thay co va cac ban nhan vao day de down ve may


Clickhere

Bo giao an tong hop lop 5 - The lesson Plans for teacher of Grade 5th

Đây là bộ giáo án tổng hợp mới nhất từ ớp 1 đến lớp 5. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Bo giao an lop 4 tong hop danh cho thay co - The Lesson Plans for Teacher grade 4th

Đây là bộ giáo án tổng hợp Khối 4 hay ơi là hay. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Thưa thầy cô.
Đây bộ giáo án tổng hợp Khối 4 hay ơi là hay. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước . Tieuhoc.info chia sẻ các giáo án hoàn toàn là miễn phí. Thầy cô không cần đăng nhập. Nếu thầy cô thấy có ích thì giúp tieuhoc.info bằng cách nhấp vào quảng cáo . Hay nhấn vào đây để vào trang quyên góp ủng hộ cho diễn đàn. Nếu thầy cô tìm thêm bất kì giáo án nào chưa có trong mục em giới thiệu này thì thây cô xin nhấp vào đây. Tìm các giáo án khác xin nhấp vào đây.
1. Bộ giáo án Toán Khối 4
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ có 175 tiết trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


2. Bộ giáo án tổng hợp Khối 4
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ có 175 tiết trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.
3. Giáo án tin học Lớp 4 - Đủ cả năm có hình ảnh minh họa
Nhấn vào đây để tải về
4. Giáo án Âm nhạc Lớp 4 có hình ảnh minh họa và kí hiệu nốt nhạc
Nhấn vào đây để tải về

Bo giao an Tong hop moi nhat Lop 3 - The lessonPlans for Teacher of Grade 3rd

Đây là Bộ giáo án lớp 3 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Bo giao an tong hop lop 2 - The lesson Plans for teacher of Grade 2nd

Đây là Một số giáo án lớp 2 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Giao an tong hop lop 1 - The Leson Plan

Tổng hợp các giáo án lớp 1 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Thưa thầy cô.
Tổng hợp các giáo án lớp 1 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước . Tieuhoc.info chia sẻ các giáo án hoàn toàn là miễn phí. Thầy cô không cần đăng nhập. Nếu thầy cô thấy có ích thì giúp tieuhoc.info bằng cách nhấp vào quảng cáo . Hay nhấn vào đây để vào trang quyên góp ủng hộ cho diễn đàn. Nếu thầy cô tìm thêm bất kì giáo án nào chưa có trong mục em giới thiệu này thì thây cô xin nhấp vào đây. Tìm các giáo án khác xin nhấp vào đây.
1. Bộ giáo án Toán Khối 1 mới nhất
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


2. Bộ giáo án tổng hợp Khối 1 của Hải Phòng
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủt trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


3. Bộ giáo án Tổng hợp lớp 1 của Miền Nam
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
4. Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Đủ cả năm
Nhấn vào đây để tải về
5. Giáo án Tổng hợp lớp 2 của Hải Phòng
Nhấn vào đây để tải về
5. Giáo án Mĩ thuật lớp 2 của Hải Phòng
Nhấn vào đây để tải về
6. Bộ Giáo án Tổng hợp lớp 2 mới
Nhấn vào đây để tải về

Sunday, August 22, 2010

How To Embed FLV Flash In Blog Spot or HTML

http://www.walkernews.net/2008/01/11/how-to-embed-flv-flash-in-wordpress-or-html/

You could embed FLV flash video in HTML by referring to the template of code below.

How to Insert Music ( MP3 ), Videos, Flash Movies ( FLV, SWF ) into Blog Posts

Sometimes media files such as videos, Flash movies or audio files are best ways to make your blog posts more informative and interactive. Here is a tutorial to learn How to Insert  Flash Videos / Movies ( flv, swf ) or Music MP3 files into blog posts easily. This is useful for bloggers who host their blog using CMS such as WordPress. In order to do this you’ll need a plugin and a Flash Media Player, so that people can play videos within the blog post. For the plugin we’ll be using WordTube, and for the player, we’ll use the open source JW FLV Media player.

English For Kids: What pets do you like?

What pets do you like?
What pets do you like best?
I like dogs.
Why do you like dog?
I like dogs because they are friendly and playful.
Do you like cat?
No, I don't
Why not?
That's because they are lazy and boring

Saturday, August 21, 2010

Free Download - Puzzles 2: Fantasy Pieces version 1.00.05

Puzzles 2 is the second set in this series of computerized wooden inset puzzles. The theme of this set is fantasy characters including knights, dragons, fairies, monsters, and other characters from the medieval world. Each puzzle has 4 to 12 pieces to insert into their appropriate holes. Children will learn matching and memory skills as they solve each puzzle. This educational toy will provide hours of entertainment for a young child. Published by Dataware

Early Learning - Why should a 3-year-old learn a foreign language?

In the early nineties, scientists came to the surprising conclusion that early experiences structure the brain and shape it like plasticene. The quality and quantity of the input received in the sensitive phases are decisive in determining how efficiently the brain will function. Within this context, it has been proved that the brain and general level of intelligence are stimulated when a second language is learnt at an early age.

Wednesday, August 11, 2010

14 SIMPLE POINTS TO MAKE A CLASS MAGAZINE

14 SIMPLE POINTS TO MAKE A CLASS MAGAZINEClass teacher plays a very important role in shaping the life of the children. He is the role model before the children. The innovative class teacher always creates new things within the children & inspires them to be creative & innovative. One of the creative works in the class is making a ‘Hand made Class Magazine'.

Algebraic Expressions

Algebraic Expressions
Algebraic ExpressionsIntroduction

An algebraic expression is a combination of numbers, letters, and four basic arithmetic operations.

The numbers in an algebraic expression are called constants.

Learn To Read! Does Your Child Need Help?

learn to read

Learn To Read! Does Your Child Need Help?


Learning to read is not a natural skill that a child is born with. Until recent years, reading was thought to develop naturally when a child was ready, or "mature" enough. Today, it is understood that children do not learn to read spontaneously on their own. Many parents think that if their child is intelligent, curious and they read to them a lot, they will learn how to read without any problems. But evidence does not lead educators to accept these assumptions.

Butterflys - The Life Cycle of The Butterfly

In this lesson, students will get direct science experience by demonstrating knowledge of basic
science concepts of physical science, life science, and earth and space science including and
understanding of concepts related to everyday life through characteristic properties of objects,

How to teach my kids to learn couting from 1 to 5

counting Concepts to be taught:
1. Counting from one to five.
2. Writing accurately the numbers one through five.
3. Reading the numbers one through five.

Classroom games 22-42 - new 20!


22 . Title: Copy cat classroom gamesType: Game
Target: Any vocabulary
Materials: None
Procedure: Students say a vocabulary word and do an action to go with it. The student beside them must copy exactly the action and word that the student said. They then say a new word and make up a new action which the next person copies. Continue until all have had a turn.

20 classroom games!

classroom games1.Title: 2 min Speed
Type: Concentration Game
Target: Any vocabulary
Materials: Timer
Procedure: Set a timer for 2 mins. Challenge the students to see how many times they can recite the vocabulary words in 2 mins. For example, if you are learning the months of the year, see how many times the students can say all 12 months in 2 mins.

Strategies to Use During and After Reading

Strategies to Use During and After Reading

by Laura Robb
"If I don't understand pages I skip them. Sometimes I skip over three pages. I never go back." Grade 4

"Sometimes I'm in the middle of a book and don't understand stuff. So I put the book back." Grade 3

"I just read what's on the page and write the titles and authors in my log. Don't ask me to think or talk about them." Grade 6

Understanding How Classroom Libraries Work: Research & Results

Understanding How Classroom Libraries Work: Research & Results

Research shows that classroom libraries help students attain reading achievement. These key points from Scholastic's Classroom Libraries Work: Research & Results provide concrete examples that will help you build an effective skill-building library for your students.

Sustain Your Classroom Library

An effective classroom library will provide books that meet the interests and skill levels of your students. The following resources offer ideas for identifying what your kids like to read and provide lists of high quality books and reading materials for a wide range of titles, authors, and genres.
Find out what your students like to read.

Match books to readers.
Sustain your library selection with student favorites and skill building books.
Books That Hook
Timeless Picture Books (Grades PreK - 3)
Books for Boys (Grades PreK - 7)
Novels for Middle Grades (Grades 3 - 7)
Coming of Age Novels (Grades 6 - 9+)

Caldecott Collection (Grades K - 2)
Great Nonfiction for Grades 4 - 6
Historical Biography Collections (Grades 2 - 3)
Favorite Characters Collections (Grades 2 - 3)
Junie B. Jones (Grades 1 - 3)
Junie B. Jones II (Grades K - 3)
The Best of Scholastic (Grades 7 - 9)
Scholastic Children's Dictionary (Grades 3-8)

Plan Your Classroom Library

Dr. Louisa MoatsAs you begin to think about your library, consider the size of your classroom, how big or small your library needs to be, and how you can build your collection of books. The following resources offer fresh ideas for creating a rich text environment in your classroom.

GRADES 9-12 Lesson Plans - thematic lessons

The All About Me Poster

Students will become familiar with biographies as a literary genre. They will write about themselves and their experiences. Students will also share facts about themselves with their classmates and feel a sense of pride upon completing their All About Me Poster.

GRADES 6-8 Lesson Plans - thematic lessons

Aloha - Welcome Back

In this lesson, students will start the year by getting to know each other and reflecting on their summer vacation. Students will discuss and establish classroom rules.

GRADES 3-5 Lesson Plans - thematic lessons

Best Part of Me

Students will think about themselves in a positive light, boosting self-concepts, as they follow an author's model to improve their writing skills. My friend and fellow teacher, Karla Hebert, originally created this lesson. The final display is so powerful, that I would not think of starting my year without it.

GRADES 1-2 Lesson Plans - thematic lessons

Students will become familiar with biographies as a literary genre. They will write about themselves and their experiences. Students will also share facts about themselves with their classmates and feel a sense of pride upon completing their All About Me Poster.

PreK-K : What Is Important to You: Create self-portraits.

 

The students will learn about Mexican artist Frida Kahlo. The students will brainstorm what is important to them, and then include these things in their own self-portrait.
OBJECTIVE
Students will:

Sunday, August 8, 2010

10 Sites Where You Can Make Money by Teaching Online

Looking for other ways to earn money online? How about teaching your native language?
Teaching English online has become more popular over the past few years. And why not? Just by using MSN messenger, Skype or any other web-cam chat client, you are one step closer to teaching English!

Saturday, August 7, 2010

TEACHING ENGLISH TO CHILDREN

TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
MARIOLA JAKUSIK
A BOOK REVIEW

by Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg
(Longman 1990 115 pp. ISBN 0582 74606X)
Wendy Scott and Lisbeth Ytreberg have wide experience in teacher training (mainly in
Norway) and a clear understanding of the way children think and behave – we feel it while
reading their book. They are both particulary interested in the younger learner – Wendy Scott

Temp 16 th: Blogging Pro Template

Click to enlarge Blogging Pro Blogger template

Blogging Pro Template


If you’re looking for a great make money online Blogger template then I’ve got news for you. Blogging Pro is the latest and greatest web 2.0 template built just for that. This is another exciting cutting-edge Blogger template that we’re giving away for free and all we ask of you is to keep the footer links intact.

25 Premium Like Though Free Blogger Templates

Last days I was “assaulted” with questions about Blogger tips and tricks and also how to’s about design. Few years back my web blogs were based on Blogger and that’s why I have tested lots of Blogger themes and designs.

Temp 14 th: SchemerMag: Magazine style 3 Column Blogger Template

SchemerMag: Magazine style 3 Column Blogger Template

Features:

Thumbnails on articles (automatic resize)

Temp 13 th: miniBlog: Cool Blogger xml Template of 2010

miniBlog: Cool Blogger xml Template of 2010
Features:

Web 2 style blogger Template, adaptation of wordpress

minimalist, simple, theme options

1 Column grey fixed width blogger template of 2010

Temp 12th: One Room : Wordpress Style Web 2 Blogger xml Template

One Room : Wordpress Style Web 2 Blogger xml Template

Features:

Web 2 style blogger Template, adaptation of wordpress

3 Column green fixed width blogger template of 2010

Right and left sidebar

Temp 11 th: Notebook : Cool design Inspiration Blogspot Template

Notebook : Cool design Inspiration Blogspot Template

Features:

2 Columns, Fixed Width, Right Sidebar Blogger xml template

Temp 10 th: Bcute : Fresh Blogger Template For 2010

Bcute : Fresh Blogger Template For 2010

Features:

2 Columns, Fixed Width, Right Sidebar Blogger xml template

Beautiful Wooden and Grass background

Floating Content within post area

Twitter, search box, top CSS menu links

Clean and Dark background

Customizable blogger template


Demo |Download

Temp 9 th: Magasin Seis : Web 2 Style Professional Blogger Template

Magasin Seis : Web 2 Style Professional Blogger Template

Features:

Unique magazine style Blogger xml Template

Smooth Gallery based Featured Content Slider

Temp 15 th: Bmagazine : Magazine Style Blogger Template 2010

Bmagazine : Magazine Style Blogger Template 2010

Features:

Magazine style premium blogger template

Highly customizable

Temp 8 th: Gamezine: Free Professional Template For Blogger

Gamezine: Free Professional Template For Blogger

Features:

Free Professional style blogger xml template with a lots of Interactivity

Temp 7 th: Corporate :Stylish Black Blogger Template

Corporate :Stylish Black Blogger Template

Features:

Free Professional style one column blogger xml template

Black-Blue and Stylish in design

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger