Friday, June 25, 2010

Game: counting for Kids

<

1. Giới thiệu -Introduction:
Đây là một game kéo thả giúp bé tập đếm số từ 1 đến 10.
2. Cách chơi : - How to play:
Đây là một game nhỏ giúp trẻ tập đếm từ 1 đến 10 và nhận diện mặt số. Em phải nhìn vào các chấm tròn nhỏ ở dưới mỗi bàn tay . bé đếm đi nhé. Nếu đúng số lượng bé chọn số tương ứng kéo vào đó nhé. Ôi bé đếm giỏi thật đấy.
This is a small game helps kids practice counting from 1 to 10 in number and identity. You have to look at the small round dot under each hand. counting her out. If he selected the correct number corresponding to that drag slightly. Oh baby there really good at counting.
Nhấn vào đây để chơi
Please, Click here to play

Nói thêm:
  • - Nếu thầy cô không xem được, không cho bé chơi được game này thì có lẽ máy tính thầy cô chưa cài phần mềm Flash Player. Vậy thầy cô hãy nhấn vào đây để cài đặt phần mềm này
  • - Nếu thầy cô muốn tải về làm tư liệu hay cho bé chơi ở màn hình rộng hơn xin Nhấn vào đây
  • - Nếu thầy cô dùng trình duyệt IE ( bản 6, 7 hay 8) thì thầy cô có thể down về nhanh nhất bằng phần mềm Flash Catch
  • - Muốn xem hướng dẫn bản cài đặt này xin nhấn vào đây.
  • - Nhấn vào đây để quay về trang đầu để chọn các trò chơi khác.

Mong thầy cô với trò chơi này.
Nếu thầy cô có quan tâm đến trang http://tieuhoc.info hay có chút thơm thảo ủng hộ diễn đàn giúp trang Tiểu học . info duy trì và phát triển và lớn mạnh thì hãy nhấp vào đây.
Teachers look forward to this game.
If teachers are interested or have any aromatic page http://tieuhoc.info seminars to help support the forum Elementary. info to maintain and grow and grow, please click here.
____phamkhacl - tieuhoc.info____

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger