Tuesday, July 13, 2010

Chèn một số game flash vào blog
Code tổng quát:

Code tổng quát:Thay link game bằng một trong các link sau:
http://img269.imageshack.us/img269/667/bandiavanhoaitk.swf
http://img188.imageshack.us/img188/2933/banbi.swf
http://img20.imageshack.us/img20/3596/batcontrungvanhoaitk.swf
http://img208.imageshack.us/img208/6137/baynhaytrenphovanhoaitk.swf
http://img33.imageshack.us/img33/3731/caucavanhoaitk.swf
http://img146.imageshack.us/img146/8352/chuyentinhnuademvanhoai.swf
http://img151.imageshack.us/img151/4840/dichoivoibantraivanhoai.swf
http://img199.imageshack.us/img199/5901/hinhkhoivanhoaitk.swf
http://img265.imageshack.us/img265/8966/meoduoichuotvanhoaitk.swf
http://img25.imageshack.us/img25/2661/sieusaosutphatvanhoaitk.swf
http://img7.imageshack.us/img7/6889/thoitrangtrevanhoaitk.swf
http://img14.imageshack.us/img14/8950/tim5diemkhacnhauvanhoai.swf
http://img20.imageshack.us/img20/1120/tranchiendaynganhavanho.swf
http://img155.imageshack.us/img155/3888/xetangbantenvanhoaitk.swf

Ví dụ:
Cách chèn vào modun:

   * Bước 1: (tạo modun )
  Click Thiết kế --> thêm mođun --> chọn mođun tự tạo 1 (có thề chọn 2,3,4....,10 tùy bạn) --> chọn vị trí --> xong
  * Bước 2 : Chèn code vào mođun
  Click Thiết kế --> di chuyển chuột xuống mođun tự tạo --> Click Sửa --> cho code vào phần nội dung --> Xong

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger