Friday, July 30, 2010

The lesson Plan 4

This is lesson Plan 4 for teacher  All subject. Thay are the hottest anh havw edited many time Day la bo giao an tong hop Khoi 4 hay oi la hay. Soan theo tinh than doi moi, theo Chuan kien thuc ki nang mong thay co va cac ban down ve lam tai lieu tham khao cho minh . No co le la co the chua cung font chu voi may thay co . Nhung thay co chu y dunghow  How to convert Unikey 4.0. If you don not convert font VNI - times , pleas, click heare vao day. Hay tin rang vi loi ich cong dong . Vi su kho khan va vat va cua giao vien Tieu hoc trong ca nuoc

This is lesson Plan 4 for teacher  All subject. Thay are the hottest anh havw edited many time Day la bo giao an tong hop Khoi 4 hay oi la hay. Soan theo tinh than doi moi, theo Chuan kien thuc ki nang mong thay co va cac ban down ve lam tai lieu tham khao cho minh . No co le la co the chua cung font chu voi may thay co . Nhung thay co chu y dung Unikey 4.0 de convert no. Neu thay co chua biet convert font chu thi nhan vao day. Hay tin rang vi loi ich cong dong . Vi su kho khan va vat va cua giao vien Tieu hoc trong ca nuoc
1Bo giao an khoi 4
Day la bo giao an day du soan theo 135 tuan thuc hoc
Mong thầy cô nhấp  Down
I stores these files in ziddu . If you don not know haow to load this file . Please see the tutorial
Khi nhan vao no sang trang moi thay co


2. Bộ giáo án tổng hợp Khối 4
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ có 175 tiết trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.
3. Giáo án tin học Lớp 4 - Đủ cả năm có hình ảnh minh họa
Nhấn vào đây để tải về
4. Giáo án Âm nhạc Lớp 4 có hình ảnh minh họa và kí hiệu nốt nhạc
Nhấn vào đây để tải về

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger