Wednesday, August 25, 2010

Bo giao an lop 1 moi nhat - The leson Plans For Teacher Grade 1st

Moi thay co va cac ban nhan vao day de down ve may


Clickhere

Bo giao an tong hop lop 5 - The lesson Plans for teacher of Grade 5th

Đây là bộ giáo án tổng hợp mới nhất từ ớp 1 đến lớp 5. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Bo giao an lop 4 tong hop danh cho thay co - The Lesson Plans for Teacher grade 4th

Đây là bộ giáo án tổng hợp Khối 4 hay ơi là hay. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Thưa thầy cô.
Đây bộ giáo án tổng hợp Khối 4 hay ơi là hay. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước . Tieuhoc.info chia sẻ các giáo án hoàn toàn là miễn phí. Thầy cô không cần đăng nhập. Nếu thầy cô thấy có ích thì giúp tieuhoc.info bằng cách nhấp vào quảng cáo . Hay nhấn vào đây để vào trang quyên góp ủng hộ cho diễn đàn. Nếu thầy cô tìm thêm bất kì giáo án nào chưa có trong mục em giới thiệu này thì thây cô xin nhấp vào đây. Tìm các giáo án khác xin nhấp vào đây.
1. Bộ giáo án Toán Khối 4
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ có 175 tiết trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


2. Bộ giáo án tổng hợp Khối 4
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ có 175 tiết trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.
3. Giáo án tin học Lớp 4 - Đủ cả năm có hình ảnh minh họa
Nhấn vào đây để tải về
4. Giáo án Âm nhạc Lớp 4 có hình ảnh minh họa và kí hiệu nốt nhạc
Nhấn vào đây để tải về

Bo giao an Tong hop moi nhat Lop 3 - The lessonPlans for Teacher of Grade 3rd

Đây là Bộ giáo án lớp 3 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Bo giao an tong hop lop 2 - The lesson Plans for teacher of Grade 2nd

Đây là Một số giáo án lớp 2 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Giao an tong hop lop 1 - The Leson Plan

Tổng hợp các giáo án lớp 1 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước .

Thưa thầy cô.
Tổng hợp các giáo án lớp 1 mới nhất. Soạn theo tinh thần đổi mới, theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mong thầy cô và các bạn down về làm tài liệu tham khảo cho mình . Nó có lẽ là có thể chưa cùng font chữ với máy thầy cô . Nhưng thầy cô chú ý dùng Unikey 4.0 để convert nó. Nếu thầy cô chưa biết convert font chữ thì nhấn vào đây. Hãy tin rằng vì lợi ích cộng đồng . Vì sự khó khăn và vất vả của giáo viên Tiểu học trong cả nước . Tieuhoc.info chia sẻ các giáo án hoàn toàn là miễn phí. Thầy cô không cần đăng nhập. Nếu thầy cô thấy có ích thì giúp tieuhoc.info bằng cách nhấp vào quảng cáo . Hay nhấn vào đây để vào trang quyên góp ủng hộ cho diễn đàn. Nếu thầy cô tìm thêm bất kì giáo án nào chưa có trong mục em giới thiệu này thì thây cô xin nhấp vào đây. Tìm các giáo án khác xin nhấp vào đây.
1. Bộ giáo án Toán Khối 1 mới nhất
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủ trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


2. Bộ giáo án tổng hợp Khối 1 của Hải Phòng
Đây là bộ giáo án soạn đầy đủt trong 35 tuần thực học
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
Em để tài liệu này bên trang lưu trữ của ziddu . Nếu thầy cô chưa biết cách down thì . Hãy xem Hướng dẫn cách Down về.
Khi nhấp vào nó sang trang mới mong thầy cô thầy cô cố gắng quay lại để xem và tải các tài liệu khác.


3. Bộ giáo án Tổng hợp lớp 1 của Miền Nam
Mong thầy cô nhấp vào đây để Down về
4. Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Đủ cả năm
Nhấn vào đây để tải về
5. Giáo án Tổng hợp lớp 2 của Hải Phòng
Nhấn vào đây để tải về
5. Giáo án Mĩ thuật lớp 2 của Hải Phòng
Nhấn vào đây để tải về
6. Bộ Giáo án Tổng hợp lớp 2 mới
Nhấn vào đây để tải về

Sunday, August 22, 2010

How To Embed FLV Flash In Blog Spot or HTML

http://www.walkernews.net/2008/01/11/how-to-embed-flv-flash-in-wordpress-or-html/

You could embed FLV flash video in HTML by referring to the template of code below.

How to Insert Music ( MP3 ), Videos, Flash Movies ( FLV, SWF ) into Blog Posts

Sometimes media files such as videos, Flash movies or audio files are best ways to make your blog posts more informative and interactive. Here is a tutorial to learn How to Insert  Flash Videos / Movies ( flv, swf ) or Music MP3 files into blog posts easily. This is useful for bloggers who host their blog using CMS such as WordPress. In order to do this you’ll need a plugin and a Flash Media Player, so that people can play videos within the blog post. For the plugin we’ll be using WordTube, and for the player, we’ll use the open source JW FLV Media player.

English For Kids: What pets do you like?

What pets do you like?
What pets do you like best?
I like dogs.
Why do you like dog?
I like dogs because they are friendly and playful.
Do you like cat?
No, I don't
Why not?
That's because they are lazy and boring

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger