Tuesday, August 31, 2010

Dis 5 : English Kiddies

Dis 5 : English Kiddies 
Disc 5

Dis 4 : English Kiddies

Dis 4 : English Kiddies
Disc 4

Dis : English Kiddies

Dis : English Kiddies
Disc 3

Bộ đĩa học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bộ đĩa học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bộ chương trình học tiếng anh cho trẻ em gồm 8 tập, cung cấp cho các em lượng kiến thức tương đương với trình độ A. Nội dung chương trình được biên soạn dựa trên các giáo trình phổ biến : Let’s go!, Tiny Talk và Up and Away .

Giao an mon toan Tu lop 1 den lop 12

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger