Wednesday, February 29, 2012

How to describe a teacher who taught you in primary school

Tuesday, February 28, 2012

Violympic English Test Online - Grade 7 round 10

Thông báo tổ chức thi Violympic - Giải toán trên mạng vòng huyện năm học 2011 -2012Thông báo lịch mở vòng thi kỳ thi cấp quận, huyện và kế hoạch khóa mở chức năng thi tự do dành cho học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
Từ ngày 01-03-2012 sẽ bắt đầu diễn ra kỳ thi cấp quận, huyện dành cho học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở cụ thể lịch tổ chức như sau
1. Lịch mở vòng thi kỳ thi cấp quận, huyện.
- Vòng 15 tổ chức trong các ngày từ 01/03/2012 đến 09/03/2012
- Vòng 16 tổ chức trong các ngày từ 12/03/2012 đến 24/03/2012
· Hàng ngày từ 7h00 đến 18h00 ( không kể chủ nhật) các đơn vị có thể tổ chức cho học sinh thi kỳ thi cấp quận, huyện.
2. Kế hoạch khóa mở chức năng thi tự do.
Để các đơn vị tổ chức kỳ thi cấp quận, huyện thành công đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian diễn ra kỳ thi cấp quận, huyện Ban tổ chức sẽ khóa chức năng thi tự do.
- Học sinh có thể thi tự do các vòng trước vòng thi hiện tại của ViOlympic vào các buổi tối sau 18h00 đến 7h00 sáng hôm sau và các ngày chủ nhật.
- Từ ngày 10/03/2012 học sinh có thể thi tự do vòng 15.

Ban tổ chức

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger