Saturday, December 31, 2016

Thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 6 Vòng 17 Năm học 2016 2017

Wednesday, November 16, 2016

IOE Tieng anh tren mang Lop 7 vong 14 Nam 2017

Đáp án IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 9 Vòng 14 Năm học 2016 - 2017

Thursday, July 14, 2016

Cách Nhân nhẩm Một số thập phân Với 10; 100; 1000 | Bài giảng Toán 5 Tiế...Luyện tập Cộng Trừ Hai số Thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 54Cách Trừ hai số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 52


     

Wednesday, July 13, 2016

Tổng nhiều số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 50Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,01 | Bài giảng Toán 5 Tiết 59Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46
Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập cách chuyển đổi đơn vị Độ dài Khối lượng Diện tích | Bài giảng...Luyện tập về tính Chu vi và diện tích của hình tròn | Bài giảng Toán 5 T...
Luyện tập cách tính Diện tích hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 98Diện tích hình tròn| Bài giảng Toán 5 Tiết 97


Luyện tập cách tính chu vi hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 96.Luyện tập nhân số thập phân| Toán 5 Tiết 60
Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …|Toán 5 Tiết 57
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên |Toán 5 Tiết 55Luyện tập Trừ hai số thập phân|Toán 5 Tiết 53Luyện tập tính tổng nhiều số thập phân|Toán 5 Tiết 51 hân |Toán 5 Tiết 51

Cộng hai số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 47Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46


Luyện tập Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân Toán 5 Tiết 41


Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 43


Monday, July 11, 2016

Luyện tập Cách Sắp xếp thứ tự các số thập phân - Toán 5 Tiết 39


Luyện tập So sánh hai số thập phân - Toán 5 - Tiết 38


Cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự | Toán 5 Tiết 37


Sunday, July 10, 2016

Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Toán 5 Tiết 35


Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | Toán 5 Tiết 34


Cấu tạo số thập phân| Đọc, viết các số thập phân | Toán 5 Tiết 33


Khái niệm số thập phân | Toán 5 Tiết 32


Tìm thành phần chưa biết của phép tính phân số | Toán 5 Tiết 31


Saturday, July 9, 2016

Luyện tập Cách tính Diện tích một số hình | Bài giảng Toán 5


Friday, July 8, 2016

Hec-ta | Bài giảng Toán 5


Luyện tập Chuyển đổi và So sánh các đơn vị đo diện tích | Bài giảng Toán 5

L

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông | Bài giảng Toán 5


Cách tính diện tích một hình | Bài giảng Toán 5


Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng | Bài Giảng Toán 5


Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài | Học Toán 5


Luyện tập Giải toán Quan hệ tỉ lệ. | Bài giảng Toán 5


Ôn tập và bổ sung về giải toán | Bài giảng Toán 5


Giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ nghịch | Học Toán 5


Giải toán quan hệ tỉ lệ bằng cách Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số


Cách giải Bài toán toán Quan hệ tỉ lệ thuận


Giải toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Chuyển số đo độ dài có hai đơn vị thành một tên đơn vị đo


Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó


Cách Chuyển Hỗn số thành phân số | Bài giảng Toán 5


Thursday, July 7, 2016

Cách so sánh hai Hỗn số | Bài giảng Toán 5


Phép cộng - Phép trừ - Phép nhân - Phép chia hỗn số

Cách nhân hai phân số | Cách chia hai phân số


Ôn tập, Phép nhân ,  phép chia , hai phân số, Biết thực hiện phép nhân, phép chia hai phân s

Wednesday, July 6, 2016

Cách cộng và trừ hai phân số | Bài giảng Toán 5

So sánh phân số với 1 | Bài giảng Toán 5

Saturday, January 9, 2016

IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 Vòng huyện năm 2015


n

IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 9 Vòng huyện Năm 2015

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger