Friday, July 8, 2016

Cách Chuyển Hỗn số thành phân số | Bài giảng Toán 5


Cách Chuyển Hỗn số thành phân số

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 3 Tiết 12 Bài Luyện tập chung  có trong sách Toán 5 Trang 15.
Trong bài học này các em biết biết chuyển:
- Phân số thành phân số thập phân.
- Hỗn số thành phân số.
-  Biết cách chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo
- Các em cần làm tốt Bài 1, Bài 2 (2 hỗn số đầu), Bài 3 và Bài 4
Chuyển Phân số, phân số thập phân, Chuyển Hỗn số, phân số

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger