Sunday, July 10, 2016

Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Toán 5 Tiết 35


Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Toán 5  Tiết 35


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 35 , Bài : Luyện tập , có trong sách Toán 5 Trang 38
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:    Biết:
- Chuyển phân số thập phân thành hỗn số.
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là :Bài 1, Bài 2(3 phân số thứ: 2,3,4) Bài 3.

Cách chuyển,  phân số thập phân, số thập phân , Toán 5,   Tiết 35

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger