Friday, July 8, 2016

Cách giải Bài toán toán Quan hệ tỉ lệ thuận


Cách giải Bài toán  toán Quan hệ tỉ lệ thuận

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 4 Tiết 16  Bài Ôn tập về giải toán   có trong sách Toán 5 Trang 18.
Trong bài học này các em  học cách giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ
- Biết cách giải dạng toán quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp lên bấy nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần hay còn gọi Quan hệ tỉ lệ thuận)
- Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc  “tìm tỉ số”. Bài 1

Cách giải, Bài toán , toán Quan hệ tỉ lệ, rút về đơn vị, tìm tỉ số, tỉ lệ thuận

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger