Thursday, July 14, 2016

Cách Nhân nhẩm Một số thập phân Với 10; 100; 1000 | Bài giảng Toán 5 Tiế...Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 12 Tiết 56 , Bài : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …  , có trong sách Toán 5 Trang 57
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …
- Biết cách chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1,Bài 2,
Nhân , một , số thập phân , 10, 100, 1000, Toán 5 , Tiết 56

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger