Monday, July 11, 2016

Cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự | Toán 5 Tiết 37


Cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự  | Toán 5 Tiết 37

Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 37 , Bài : So sánh hai số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 41
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:    Biết:
- Cách so sánh hai số thập phân.
- Cách Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2.

Cách sắp xếp, số thập phân, theo thứ tự  ,  Toán 5,  Tiết 37, So sánh, hai số thập phân

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger