Thursday, July 7, 2016

Cách so sánh hai Hỗn số | Bài giảng Toán 5


Cách so sánh hai Hỗn số | Bài giảng Toán 5

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 3 Tiết 11 Bài Luyện tập có trong sách Toán 5 Trang 14.
Trong bài học này các em biết cách  cộng hỗn số, trừ hỗn số, nhân hỗn số, chia hỗn số và biết cách so sánh hỗn số.
Các em cần làm đúng Bài 1(2 ý đầu), Bài 2(a,d), Bài 3
cộng hỗn số, trừ hỗn số, nhân hỗn số, chia hỗn số ,so sánh hỗn số

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger