Friday, July 8, 2016

Cách tính diện tích một hình | Bài giảng Toán 5


Cách  tính diện tích một hình dựa vào cách cắt ghép hình

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 5 Tiết 23  Bài Luyện tập có trong sách Toán 5 Trang 24
Sau khi học xong bài này các em cần :
- Biết tính diện tích một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Biết cách giải bài toán với các số đo dài, khối lượng.
- Các em cần hoàn thành Bài tập1 và Bài 3 có trong bài  học này
Cách  tính , diện tích một hình,  dựa vào,  cách cắt ghép hình

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger