Thursday, July 14, 2016

Cách Trừ hai số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 52


     
Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 11 Tiết 51 , Bài : Trừ hai số thập phân  , có trong sách Toán 5 Trang 53
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết trừ hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1(a,b), bài 2(a,b), bài 3,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger