Sunday, July 10, 2016

Cấu tạo số thập phân| Đọc, viết các số thập phân | Toán 5 Tiết 33


Cấu tạo số thập phân | Đọc, viết các số thập phân | Toán 5 Tiết 33

Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 32 , Bài  Khái niệm số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 

33
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:   
- Cách Đọc, viết các số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp).
- Nắm chắc được Cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2.

Cấu tạo , số thập phân ,  Đọc số thập phân, viết số thập phân, Toán 5, Tiết 33

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger