Friday, July 8, 2016

Chuyển số đo độ dài có hai đơn vị thành một tên đơn vị đo


Chuyển số đo độ dài có hai  đơn vị  thành một tên đơn vị đo


Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 3 Tiết 14  Bài Luyện tập chung  có trong sách Toán 5 Trang 16.
Trong bài học này các em  Luyện tập các kiến thức: 
- Nhân phân số, chia hai phân số.
- Học cách chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo  độ dài thành số đo dạng hỗn số với một tên đơn vị đo.
- Các em cần hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa : Bài 1, Bài 2 , Bài 3 ( Mức độ 3) 
Chuyển số đo, độ dài, hai  đơn vị, Nhân phân số, chia phân số

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger