Wednesday, July 13, 2016

Cộng hai số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 47Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 10 Tiết 47 , Bài : Cộng hai số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 49
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết cách cộng hai số thập phân.
- Biết cách giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1(a,b), Bài 2(a,b), Bài 3,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger