Friday, July 8, 2016

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông | Bài giảng Toán 5


Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông

Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 5 Tiết 24  , Bài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông , có trong sách Toán 5 Trang 26
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông ( dm2), héc-tô-mét vuông ( hm2).
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với héc-tô-mét vuông.
- Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản).
- Các em nắm được và thực hiện tốt : Bài tập 1, Bài 2, Bài 3

Đề-ca-mét vuông,  Héc-tô- mét vuông, dam2, hm2

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger