Friday, July 8, 2016

Giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ nghịch | Học Toán 5


Giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ  nghịch

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 4 Tiết 18  Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán    (tiếp theo)  có trong sách Toán 5 Trang 20.
Trong bài học này các em Luyện tập cách cách giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ nghịch
- Biết một dạng quan hệ tỉ lệ  nghịch ( đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng lại giảm đi bấy nhiêu lần). 
- Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc Tìm tỉ số” thông qua Bài tập 1 trong sách giáo khoa Toán 5

Giải bài toán, dạng quan hệ, tỉ lệ  nghịch , Rút về đơn vị, Tìm tỉ số

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger