Friday, July 8, 2016

Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó


Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 3 Tiết 13  Bài Luyện tập chung  có trong sách Toán 5 Trang 15.

Trong bài học này các em  Luyện tập các kiến thức: 
-  Luyện cách Cộng phân số, trừ phân số,  cộng hỗn số, trừ hỗn số.
- Cách chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.
- Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Các em phải hoàn thành các bài tập Bài 1(a,b), Bài 2(a,b), Bài 4 (3 số đo: 1,3,4) và Bài 5
 Cộng phân số, trừ phân số,  cộng hỗn số, trừ hỗn số, Giải bài toán, tìm một số , giá trị  phân số 

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger