Friday, July 8, 2016

Giải toán quan hệ tỉ lệ bằng cách Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số


Giải toán quan hệ tỉ lệ bằng cách Rút về đơn vị hoặc  Tìm tỉ số


Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 4 Tiết 17  Bài Luyện tập   có trong sách Toán 5 Trang 19.
Trong bài học này các em Luyện tập cách cách giải bài toán dạng quan hệ tỉ lệ thuận - 
- Nắm được cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc  “tìm tỉ số”.
- Các em cần hoàn thành các bài tập : Bài 1, Bài 2, Bài 4
- Giải toán, quan hệ tỉ lệ thuận, bằng cách, Rút về đơn vị, Tìm tỉ số

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger