Friday, July 8, 2016

Giải toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Giải toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Giải toán Tìm hai số khi biết Hiệu  và tỉ số của hai số đó
Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 3 Tiết 15  Bài Ôn tập về giải toán   có trong sách Toán 5 Trang 17.
Trong bài học này các em  Luyện tập các kiến thức:
- Cách giải bài  toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
- Cách giải bài toán Tìm hai số khi biết Hiệu  và tỉ số của hai số đó
- Các em Làm được bài tập 1 dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó
Giải toán, Tìm hai số , khi biết tổng,  và tỉ số , của hai số đó

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger