Sunday, July 10, 2016

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | Toán 5 Tiết 34


Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | Toán 5 Tiết 34


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 34 , Bài  Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 37
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:  
Biết:
- Tên các hàng của số thập phân.Phần nguyên, phần thập phân,  Sau dấu phẩy là hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, 
- Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là :Bài 1, Bài 2(a,c)
Hàng,  số thập phân, Phần nguyên, phần thập phân,  Đọc, viết số thập phân, Toán 5 ,Tiết 34

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger