Friday, July 8, 2016

Hec-ta | Bài giảng Toán 5


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 6 Tiết 27  , Bài Hec-ta , có trong sách Toán 5 Trang 29

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc-ta ( ha). héc ta chính là héc  - tô  - mét  vuông
- Biết quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.
- Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc-ta). Bài 1a (2 dòng đầu)
- Các em cần làm tốt bài tập:  Bài 1b (cột đầu), Bài 2
héc  - tô  - mét  vuông, Hec-ta, ha, hm2, Tuần 6 , Tiết 27

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger