Sunday, July 10, 2016

Khái niệm số thập phân | Toán 5 Tiết 32


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 32 , Bài  Khái niệm số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 33

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:  
- Khái niệm sơ giản ban đầu về dạng số mới trong toán học đó là số thập phân
- Biết cách  đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1,  Bài 2.

Khái niệm,  số thập phân ,  Toán 5,  Tiết 32

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger