Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập cách chuyển đổi đơn vị Độ dài Khối lượng Diện tích | Bài giảng...Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 9 Tiết 44 , Bài : Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 47
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:   
- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lương dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3,  

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger