Monday, July 11, 2016

Luyện tập Cách Sắp xếp thứ tự các số thập phân - Toán 5 Tiết 39


Luyện tập  Cách Sắp xếp thứ tự các số thập phân - Toán 5 Tiết 39


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 8 Tiết 39 , Bài : Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 43
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được: Biết:
- Đọc, viết, Sắp xếp thứ tự các số thập phân.
- Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4(a).

Luyện tập, Cách Sắp xếp,  thứ tự , các số thập phân ,  Toán 5,  Tiết 39

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger