Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập cách tính chu vi hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 96.Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 20 Tiết 96 , Bài : Luyện tập chung ,  có trong sách Toán 5 Trang 105
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
 - Biết cách tính chu vi hình tròn

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger