Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập cách tính Diện tích hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 98Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 20 Tiết 98 , Bài : Luyện tập cách tính Diện tích hình tròn ,  có trong sách Toán 5 Trang 100
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
Biết tính diện tích hình tròn khi biết:
- Bán kính của hình tròn.
- Chu vi của hình tròn.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger