Friday, July 8, 2016

Luyện tập Chuyển đổi và So sánh các đơn vị đo diện tích | Bài giảng Toán 5

L
Luyện tập Chuyển đổi và So sánh  các đơn vị đo diện tích


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 6 Tiết 26  , Bài Luyện tập, có trong sách Toán 5 Trang 28
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo độ diện tích.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải bài toán có liên quan. - Các em cần làm tốt bài tập: Bài 1a (2 số đo đầu), Bài 1b (2 số đo đầu), Bài 2, Bài 3 (cột 1), Bài 4.

Chuyển đổi ,  So sánh  , đơn vị đo diện tích, Tuần 6,  Tiết 26

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger