Thursday, July 14, 2016

Luyện tập Cộng Trừ Hai số Thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 54Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 11 Tiết 54 , Bài : Luyện tập chung   , có trong sách Toán 5 Trang 55
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Thành thạo cộng, trừ số thập phân.
- Thành thạo tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Thành thạo vận dụng tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger