Friday, July 8, 2016

Luyện tập Giải toán Quan hệ tỉ lệ. | Bài giảng Toán 5


Luyện tập Giải toán Quan hệ tỉ lệ. | Bài giảng  Toán 5

Luyện tập,  Giải toán,  Quan hệ tỉ lệ,  Bài giảng  Toán 5
Đây là Bài giàng Toán 5 - Giúp học sinh và phụ huynh  Dạy và học tốt Toán 5 -  Chương trình hiện hành  của Bộ giáo dục . Bài giảng này đang thuộc Tuần 4  tiết  20của chương trình thực học Lớp 5 - Thầy cô có thể tải giáo án trình chiếu này tại http://thiviolympic.com

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger