Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …|Toán 5 Tiết 57
Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 12 Tiết 57 , Bài : Luyện tập  , có trong sách Toán 5 Trang 58
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Thành thạo  nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …
- Thành thạo nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1(a), bài 2(a,b), Bài 3,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger