Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,01 | Bài giảng Toán 5 Tiết 59Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 12 Tiết 59 , Bài : Luyện tập   , có trong sách Toán 5 Trang 60
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger