Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập nhân số thập phân| Toán 5 Tiết 60
Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 12 Tiết 60 , Bài : Luyện tập  , có trong sách Toán 5 Trang 61
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Thành thạo nhân một số thập phân với một số thập phân.
- Thành thạo sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2,

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger