Monday, July 11, 2016

Luyện tập So sánh hai số thập phân - Toán 5 - Tiết 38


Luyện tập So sánh hai số thập phân - Toán 5 - Tiết 38


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 8 Tiết 38 , Bài : Luyện tập , có trong sách Toán 5 Trang 43
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Củng cố cách So sánh hai số thập phân.
- Rèn luyện cách Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là :Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4(a).

Luyện tập,  So sánh , hai số,  thập phân ,  Toán 5, Tiết 38

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger