Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 10 Tiết 46 , Bài : Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 48
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:   
- Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- Biết cách so sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
- Biết giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4.

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger