Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập Trừ hai số thập phân|Toán 5 Tiết 53Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 11 Tiết 53 , Bài : Luyện tập   , có trong sách Toán 5 Trang 54
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Thành thạo trừ hai số thập phân.
- Thành thạo tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập phân.
- Thành thạo  cách trừ một số cho một tổng.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2(a,c), Bài 4.

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger