Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập về tính Chu vi và diện tích của hình tròn | Bài giảng Toán 5 T...
Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 20 Tiết 99 , Bài : Luyện tập về tính Chu vi và diện tích của hình tròn ,  có trong sách Toán 5 Trang 100
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger