Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 9 Tiết 45 , Bài : Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 48
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:   
- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.
Luyện tập , viết , số đo độ dài, diện tích, khối lượng , số thập phân , Toán 5 , Tiết 45

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger