Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân. |Toán 5 Tiết 45

Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 9 Tiết 45 , Bài : Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 48
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:   
- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.
Luyện tập , viết , số đo độ dài, diện tích, khối lượng , số thập phân , Toán 5 , Tiết 45

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger