Wednesday, July 13, 2016

Luyện tập Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân Toán 5 Tiết 41


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 9 Tiết 41 , Bài : Luyện tập , có trong sách Toán 5 Trang 44
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là :Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4(a,c).

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger