Wednesday, July 13, 2016

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên |Toán 5 Tiết 55Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 11 Tiết 55 , Bài : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  , có trong sách Toán 5 Trang 55
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết nhân một số thập phân với một số tự  nhiên.
- Biết giải bài toán có phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1, Bài 3,
Nhân , một , số thập phân , một , số tự nhiên , Toán 5 , Tiết 55

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger