Friday, July 8, 2016

Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng | Bài Giảng Toán 5


Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 5 Tiết 22  Bài Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng có trong sách Toán 5 Trang 23
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng.
- Biết chuyển đổi các số đo khối lượng yến , tạ, tấn, ki -ô - gam, héc -  tô - gam, đề - ca - gam , gam và giải các bài toán với các số đo khối lượng. Bài 1
- Học sinh làm tốt các bài tập trong bài học này : Bài 2 và Bài 4
Ôn tập, Bảng đơn vị , đo khối lượng , Bài giảng Toán 5, yến , tạ, tấn, ki -ô - gam, héc -  tô - gam, đề - ca - gam , gam 

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger