Friday, July 8, 2016

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài | Học Toán 5


Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài

Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 5 Tiết 21  Bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài có trong sách Toán 5 Trang 22 
- Trong bài học này  các em sẽ ôn tập và củng cố thêm
- Cách  gọi tên, các kí hiệu và các quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng.
- Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài.
- Các em cần làm tốt các bài tập : Bài 1, Bài 2 (a,c), Bài 3.
Ôn tập,  Bảng đơn vị,  đo độ dài, chuyển đổi đơn vị đo

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger