Friday, July 8, 2016

Ôn tập và bổ sung về giải toán | Bài giảng Toán 5


Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán  | Bài giảng Toán 5
(tr.21)
Đây là bài giảng Toán 5 Tuần 4 Tiết 19  Bài Luyện tập  (tiếp theo)  có trong sách Toán 5 Trang 21.- 
- Trong bài học này  các em rèn luyện cách
- Luyện cách  giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”
- Các em cần làm Bài 1 và Bài 2 về dạng toán này

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger