Sunday, July 10, 2016

Tìm thành phần chưa biết của phép tính phân số | Toán 5 Tiết 31


Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 7 Tiết 31  , Bài Luyện tập chung , có trong sách Toán 5 Trang 32

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:  
- Mối quan hệ giữa: 1 và 1/10, 1/10 và 1/100, 1/100 và 1/1000.
- Biết cách tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.
- Củng cố lại cách giải bài toán liên quan đến trung bình cộng.
- Hoàn thành các bài tập :Bài 1, Bài 2, Bài 3.
Tìm thành phần chưa biết, của phép tính , phân số ,  Toán 5, Tiết 31, Luyện tập chung

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger